Gajary - neidentifikované kríže

P. Hallon uvádza v obecnej monografii dva kríže, ktoré nevedno, či v súčasnosti existujú, nepoznám umiestnenie týchto krížov. Železný kríž s kamenným podstavcom postavený u Hájka je darom rodiny Vimémových. Postaviť ho dali na pamiatku, keď jeden člen rodiny, ktorý sa vracal z púte z Mariatálu, na tomto mieste zomrel. Drevený kríž tzv. Tiklových bol postavený na Slaništi, kde zomrel jeden z Tiklovcov, keď niesol domov drevo.*

Iný históriou zaznamenaný kríž stál ešte pred rokom 1755 pod Kiripolským vŕškom. Je to zrejmé z opisu fundácie kaplnky zasvätenej Umučeniu Krista, ktorú uverejnil P. Hallon: Ja niže podpisani spolu ay smogu Manželku Dorotu dawame zaseba tento Rewerz a Obligatiu, že ponewače znašeg dobreg wule sme sobe s pomocy Boži uminily gednu nowu kaplicku na chotary Gajarskem pod Kiripolckym vrsskem (:kde odstarodawna gedna Figura Križ Umučeni Spasytela našiho stala;) wystawit dali...

                                                                                                       Gajar dne 5. Septembra 1755

                                                                                                                             Joanes Andrla

                                                                                                        Dorota Andrlowa nata Janos

Kaplnka, ktorú dal postaviť Ján Andrla a jeho manželka Dorota, po sto rokoch zanikla a dnes nevieme, kde stála.** Zmienenou figurou vo fundácii bol pravdepodobne kríž a nie iná stavbička, či socha a keďže nepoznáme miesto kaplnky, už sa asi nedozvieme, kde kríž stál.

 

* Pavol Hallon: Gajary. Gajary asi 1996, str. 106

** Pavol Hallon: Gajary. Gajary asi 1996, str. 105