Gajary - kríž (2. pol. 19. stor.) v chotári

V chotári obce pri ceste do Jakubova pred areálom firmy stával donedávna drevený kríž, vysoký 4,5 metra. Kvôli schátralému stavu bol pred rokom 2018 nahradený novým dreveným krížom, na ktorý preniesli pôvodnejší liatinový korpus Krista. Kríž na tomto mieste však existoval aspoň od 2. polovice 19. storočia, pretože bol zaznačený už počas 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie. Stával tu na križovatke ciest, z ktorých zaniknutá smerovala juhovýchodným smerom od obce od sochy sv. Jána Nepomuckého.