Gajary - kríž (2. pol. 19. stor.) pred kostolom

 Pred kostolom v obci sa nachádza zvetralý kamenný kríž bez nápisov, ktorý potrebuje rekonštrukciu. Podľa P. Hallona ho postavil Martin Osuský s manželkou. Vrchná časť kríža je už nepôvodná. Podľa výzoru nájdeme najpríbuznejší kríž pred kostolom v Borskom Svätom Jure. Rovnakú architektúru má aj Višváderov kríž za Gajarmi z  roku 1878.

 

Pavol Hallon: Gajary. Gajary, asi 1996, str. 106