Borinka - pomník padlým

V prednej časti cintorína v obci je v kovanej ohrádke osadený pomník obyvateľom obce padlým v 1. svetovej vojne. Má tvar kríža (3,5 m). Malá krížová nadstavba spočíva na pseudogotickom pylóne, osadenom na podstavci zloženom z viacerých kubusov. Pred pylónom je staršia socha P. Márie z pieskovca. Ťažko povedať či pomník bol zhotovený so zámerom, aby naň bolo možné osadiť spomenutú sochu P. Márie, alebo tam bol pôvodne iný predmet. Na pylóne a podstavci vytesaný nápis a mená padlých a nezvestných vojakov sú obtiažne čitateľné, keďže pomník je v granitovej úprave.