Borinka - misijný kríž

Pred kostolom sa nachádza jednoduchý drevený misijný kríž. Na ramenách a na nohe kríža sú letopočty konania misií 1929 a 1943. Kríž je poznačený zubom času a tak je možné, že pochádza už z roku 1929.