Borinka - kríž (1958) pri kaplnke

Za obcou neďaleko kaplnky Sedembolestnej Panny Márie a sv. Krištofa sa nachádza medzi dvomi lipami drevený kríž (3,5 m). Je upevnený na dvojdielnej železnej vzpere. Pod plechovým korpusom Krista je vyrytý letopočet 1958. Vek líp asi korešponduje s týmto letopočtom a boli zasadené pravdepodobne pri osadení kríža. Kríž je však len nasledovníkom kríža, ktorý tu podľa máp stál už v polovici 19. storočia.

 

Pozn.: Kaplnku dal postaviť výrobca pušného prachu Ján Weyden okolo r. 1750 po explózii výbušnín v bývalej prachárni, pri ktorej zomreli jej zamestnanci a  kríž je zakreslený na mape Borinky z pol. 19. stor. (Milan Greguš: Pracháreň v Borinke, in: Stupava - história, pamiatky, osobnosti, príroda. Ročenka klubu Abbellimento 2005, str. 25 – 28).