Devínska Nová Ves - kríž na kraji obce

Nedatovaný kamenný kríž je za panelákovým sídliskom pri železničnej trati.Je zakreslený na mape z roku 1938. Chýba v ňom tabuľka, nika je už tiež asi dlhú dobu bez sochy Panny Márie. Samotná krížová nadstavba bola pôvodne asi väčšia. Zozadu kríža je vyrytý nápis zakladateľov.

 

VENOVALI

PAVEL MARIA

BESEDOVI