Devínska Nová Ves - kríž (30. roky 19. stor.?) na cintoríne

Na cintoríne v mestskej časti je ústredný kamenný kríž bez datujúceho nápisu. Na kamennej tabuľke je len pietny verš (Odpočinutie večné daj im Pane!). Podľa charakteristického podstavca má kríž svojich dvoch príbuzných v Máste a ďalší podobný kríž je pri poľnom mlyne v Záhorskej Bystrici. Len jeden z nich má známy dátum vzniku (v Máste na Devínskej ceste) a podľa neho by sme aj ten v Devínskej Novej Vsi mohli datovať do 30. rokov 19. storočia.