Devínska Nová Ves - kríž (1865) v obci

Pri jazere v obci je kamenný kríž z roku 1865. Tento letopočet je zaznamenaný na datujúcom nápise zakladateľov na mramorovej tabuľke vloženej do podstavca. Zo zadnej strany podstavca je pridaná tabuľka, ktorá zaznamenala poslednú obnovu kríža a kovový pliešok s ryskou hladiny povodňovej záplavy 16. 8. 2002.

 

Venoval

Engelhardt Franc a

Magdalena roku 1865.

Obnovil rod

Engelhardtov roku 1923.

 

KRÍŽ OBNOVENÝ

Z PROSTRIEDKOV

MESTSKEJ ČASTI

BRATISLAVA – DEVÍNSKA

NOVÁ VES

V ROKU 1998