Vinosady - kríž na cintoríne v Malom Trní

Na cintoríne v Malom Trní (Trlinku) je jednoduchý železný ústredný kríž s malým plastickým korpusom Krista.