Trstín - kríž v Hájičku

Kamenný kríž pred Hájičkom by podľa vzhľadu pochádzal z 2. polovice 19. storočia. Pôvodný nápis sa na ňom nezachoval. Len nápis z doby obnovy z roku 1948, ktorú realizovala Katolícka jednota žien.

Ja som
vzkriesenie
a život

Dala
obnoviť
KATOLÍCKA
JEDNOTA
ŽIEN
1948