Trstín - kríž na kraji obce

Na severnom okraji obce je drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Podľa mapy na tom mieste existoval kríž už v 2. polovici 18. storočia. Nasledujúce 2. vojenské mapovanie ho nezaznamenalo, podľa ďalších máp existoval od 2. polovice 19. storočia nepretržite.