Svätý Jur - Matulov kríž (1922)

Podľa pamätnej tabule na podstavci bol kríž postavený na mieste nešťastia, kde v roku 1922 zomrel 14-ročný Ján Matula. Zasiahol ho odťatý strom. V roku 1998 kríž zvalili vandali, ale šte v tom roku bol obnovený.

Od uťatého stroma
smrtelňe trafení,
složil tuto jeho mlade
Kosci, ten 14 roční Mladenec.
JAN MATULA
nar. 1. dec. 1907.
zemr. 14. febr. 1922.

Mimo idúci Hrišňiku
spomen si na Pana Boha!