Smolenická Nová Ves - kríž (1904) na cintoríne

Na ústrednom kríže cintorína v Smolenickej Novej Vsi je vytesaný latinský letopočet založenia 1904.