Pezinok - kríž (1910) pri kostole

Kamenný kríž z roku 1910 pri kostole Nanebovzatia Panny Márie je z radu krížov s rovnakou charakteristikou, rozšírených v okolí Stupavy. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Ján Slezák s Máriou Slezák, rod. Haszák, pravdepodobne manželia.

Ježiš Kristus, Boh-človek žije,
kráľuje a vládne

Kríž tento dali postaviť
Ján a Mária Slezák
rod. Haszák
1910.