Naháč - kríž pred cintorínom

Na kríži pred cintorínskou ohradou je vytesaný zakladateľský latinský nápis s chronogramom. Podľa neho dal kríž postaviť Matej Kolenič (Mathias Kolenits).