Modra - kríž pri kostole

Pri kostole sv. Štefana Kráľa je drevený kríž s veľkou plastikou Krista. Kostol bol vybudovaný v začiatku 70-tych rokov 19. storočia, nevieme odkedy je kríž v jeho susedstve.