Modra - kríž pri ceste do Pezinka

Kríž pri ceste do Pezinka existoval podľa máp už v polovici 19. storočia. Do zástavby mesta Modry sa dostal až v polovici minulého storočia. Dnešný kríž je drevený s liatinovým korpusom Krista a rovnakou liatinovou ohrádkou, ako má kríž na ceste do Kráľovej.