Modra - kríž na ceste do Kráľovej

Na konci intravilánu mesta pri ceste do Kráľovej je v liatinovej ohrádke drevený kríž s veľkou plastikou Krista. Kríž na tomto mieste bol na mapách zaznamenaný v 2. polovici 19. storočia.