Lošonec - misijný kríž (1997)

Drevený misijný kríž pred kostolom nesie dva letopočty 1997 a 2007, kedy sa v obci konali misie. Prvý z nich by mohol byť aj rokom vztýčenia tohto kríža.