Lošonec - liatinový kríž (1905)

Liatinový kríž hlboko v malokarpatskej doline potoka Bohatá (na pomedzí s hornoorešanským chotárom) má na kartuši namaľovaný rok 1905. Kríž je zapustený v cementovom základe medzi tromi tismi, za ním je zostatok pôvodného profilovaného kamenného podstavca. Aký význam má rok 1905 v histórii kríža nevieme, na mape bol už skôr zaznamenaný v 2. polovici 19. storočia.