Lošonec - kríž v obci

Pri obecnom úrade je v železnej ohrádke kamenný kríž bez nápisov. Podľa mapy na tomto mieste kríž existoval už v 2. polovici 19. storočia, vtedy bol na tomto mieste koniec obce. Dnešný kríž je novší, mohol by pochádzať z polovice minulého storočia.