Lošonec - kríž pred kameňolomom

Kamenný kríž na ceste ku kameňolomu so sochou Panny Márie má v kartuši podstavci vytesaný nečitateľný nápis. Pod ním je signatúra kamenára, ktorú sa nám nepodarilo prečítať.