Lošonec - kríž pod Majdanskými chatami

V ústi doliny malého prítoku Pariny pod Majdanskými chatami je kríž bez nápisov. Jeho dnešnú podobu (cementový podstavec s dreveným krížom) dokumentujú fotografie, drevený kríž asi nie je pôvodnou súčasťou. Na mapách sme ho našli v 2. polovici minulého storočia, bol osadený asi 150 metrov ďalej proti toku potoka.