Lošonec - kríž na cintoríne

Ústredný kríž na cintoríne je z novšej doby. Nemáme k nemu žiadne informácie.