Kráľová - kríž na cintoríne

Ústredný kamenný kríž na cintoríne nesie na vloženej tabuli dušičkový nápis (Duše všetkých verných zomrelých nech odpočívajú v pokoji!). Meno výrobcu kríža Františka Tesara z Pezinka je zaznamenané na plechovom štítku (FRANT. TESAR -PEZINOK-).