Grinava - Kalvária na cintoríne

Na grinavskom cintoríne je kamenná Kalvária s postrannými sochami Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Okolnosti jej vzniku nepoznáme, slúži ako náhrobok nad spoločným kňazským hrobom.