Dubová - misijný kríž (2013)

Jednoduchý drevený kríž bol vztýčený pri kostole na záver misií, konaných v roku 2013. Na kríž zaznamenali aj letopočet misií z roku 1945.