Dubová - kríž (1894) na ceste do Kráľovej

Kamenný kríž na pomedzí chotárov Dubovej a Kráľovej dali postaviť Jozef Vrábel s manželkou Annou, rod. Valentovičovou, na svojom pozemku v roku 1894. Nápis zakladateľov je v kartuši rebrovaného podstavca.

NA ČESŤ A CHVÁLU
BOŽÚ DALI
POSTAVIŤ VERNÍ
MANŽELIA
VRABEL JOZEF
A VRABEL ANNA
ROD. VALENTOVIČ 

 

Zuzana Polčicová: Pri kríži, in: Dubovské noviny 3/2015, str. 2

Kamerové systémy