Dolné Orešany - kríž (pred 1847) na cintoríne

Nápis na ústrednom kríži na cintoríne je nečitateľný, ale podľa ústnej tradície znel Tento kríž ku cti horkého umučenia Ježiša Krista dal postaviť Jozef Klokner s manželkou. Kanonická vizitácia z roku 1847 uvádza, že ho dal postaviť Jozef Klokner.

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 92