Dolné Orešany - kríž (1862) pred kaplnkou

V roku 1862 bol pred kaplnkou Najsvätejšej Trojice postavený kamenný kríž pravdepodobne ako sprievodná súčasť priľahlého cintorína. Zakladateľmi kríža so pseudobarokovým podstavcom boli Florián a Anna Klokner. Potomkovia rodiny ho obnovili v roku 1906.

Vystavili
Florian a Anna
Klokner,
1862.
Obnovili
Lenard i Zuzana
Klokner,
1906.