Dolné Orešany - kríž (1831) do Dolian

Kamenný kríž za obcou pri ceste do Dolian bol postavený v roku 1831 a obnovený v roku 1903. Je to tak zaznamenané na tabuľke v kartuši jeho podstavca. Podľa ústneho podania bola jeho zakladateľom Belicova rodina.

 

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 90