Doľany - kríž (1832) za obcou

Za Doľanmi pri ceste do obce Dlhá je kamenný kríž z roku 1832. Je známy pod menom Biely kríž. Na podstavci sa nezachovala tabuľka donorov. V spomenutom roku dal kríž postaviť František Palkovič s manželkou na mieste cholerového cintorína. Ich syn Leonard v roku 1845 venoval na údržbu kríža 20 florénov. Kríž sprevádzali štyri lipy, dnes vyťaté.

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 123