Chtelnica - misijný kríž (2005)

Pri fare bol počas misií, konaných v roku 2005, vztýčený jednoduchý drevený kríž.