Chtelnica - kríž pri kostole Najsvätejšej Trojice

Pri vchode do kostola Najsvätejšej Trojice je drevený kríž s veľkým plastickým korpusom Krista.