Chtelnica - kríž na cintoríne

Cintorín v obci bol založený v prvej polovici 18. storočia. Možno z tejto doby pochádza aj ústredný kríž cintorína.