Častá - misijný kríž

Pri kostole v Častej je železný misijný kríž, na ktorom je zaznamenaných niekoľko rokov, kedy boli konané misie; 1945, 1990, 1993.