Buková - železný kríž (1945)

Kríž pri ceste bol postavený asi v roku 1945 na pamiatku skončenia 2. svetovej vojny. Dnešný kríž je železný, ale pôvodnejší mal byť drevený.