Buková - kríž pri kameňolome

Drevený kríž s plochým liatinovým korpusom Krista pri kameňolome vznikol podľa máp asi v polovici minulého storočia. Na dnešnom kríži je letopočet 1983.