Buková - kríž (1806) pri horárni

Na samom konci chotára obce pri ceste do Trstína je kamenný kríž s reťazovou ohrádkou s nárožnými stĺpikmi. Na podstavci je datovaný letopočtom 1806. Kríž stojí priamo pri horárni, ktorá bola na mape z polovice 19. storočia označená ako Wirthov dom, jeho majitelia boli možno aj donorom kríža.