Buková - dvojkríž (1991) na Zárubách

Autorom myšlienky postaviť kríž na najvyššom vrchole Malých Karpát bol majcichovský farár Michal Pokopec. Drevený dvojkríž zhotovil tesár Tapšík, na Zárubách bol vztýčený v roku 1991, keď ho tam vyniesla desiatka dobrovoľníkov na vlastných ramenách. Kríž 15. septembra 1991 posvätil smolenický farár Miloslav Mrva za účasti dvoch stoviek obyvateľov z okolitých obcí. Na stránke smolenice.fara.sk je možné si pozrieť foto vztýčenia kríža. Opravy kríža sa vykonali v rokoch 2011, 2012, po ktorých zostala na kríži tabuľka (December 2011, opravil Jozef Fridrich, chatár z Bukovej) a cementový odtlačok letopočtu pod krížom. 

Peter Janiga: Slovenský dvojkríž na Záruboch, in: Smolenický posol 4/1991, str. 4