Buková - drevený kríž pri ceste na Záhorie

Pri rázcestí do Rozbehov je drevený kríž s liatinovým korpusom Krista. Bol sem osadený asi v polovici minulého storočia. Predpokladáme, že išlo o obnovu staršieho kríža, ktorého pôvodné miesto bolo vo vzdialenosti 500 metrov pri vedľajšej ceste do Prieval. Ten je do spomenutej doby na mapách zaznačený už od 2. polovice 19. storočia.

Kamerové systémy