Záhorská Bystrica - kríž (2000) misijný

Vľavo od vchodu do kostola je na fasádu pripevnený jednoduchý drevený misijný kríž asi z doby konania missií v Záhorskej Bystrici roku 2000. Boli na ňom dve tabuľky s nápismi:SV. MISIE a MÁJ 2000. Po natretí kríža r. 2010 ich už nedali naspäť.