Záhorská Bystrica - kríž (1944, 2000) trojmedzný

Pri poľnej ceste na cípe, kde sa stretajú chotáre Záhorskej Bystrice, Mástu a Marianky, pod vysokým topoľom je drevený kríž (4 m). Je otočený smerom k Záhorskej Bystrici a pravdepodobne je v jej chotári. Nachádza sa na ňom plechový korpus Krista a kríž je upevnený na železnom  nosníku osadenom do betónového základu. Podľa mapy z roku 1842 (publikovanej na www.marianka.eu ) stál na tomto mieste kríž už v tej dobe. Pod korpusom dnešného kríža je vyryté:

 

ANNO

1944

-

   2000