Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne

Je to kríž, ktorý je zároveň náhrobkom, ale pre svoju monumentálnosť ( 4,5 m) ho možno považovať za ďalší ústredný kríž cintorína v Záhorskej Bystrici. S týmto zámerom bol asi postavený v novej časti cintorína v roku 1939. Pôvodnejši ústredný kríž je z roku 1909 na inom mieste.

 

Nápis zozadu:

TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVA

MARIA

   LIĎÁKOVÁ ROD. MIHALOVIČ   

* 14. IX. 1865  + 1.I. 1947

 

ODPOČÍVAJ V POKOJI !

Nápis spredu:

KU CTI ACHVÁLE BOŽEJ

   TENTO KRÍŽ POSTAVIT DALA  

MARIA

LIĎÁKOVÁ

ROD: MIHALOVIČ

R. 1939