Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve

Pri vstupe do areálu bývalého družstva v Záhorskej Bystrici, pôvodne na križovatke poľných ciest za obcou, sa nachádza kamenný kríž. V nike je zachovalý vystúpený reliéf Panny Márie. Kríž je doplnený o kovový korpus Krista. V nápisovej časti vo vyhĺbenom priestore v nosnom kubuse je vyryté:

 

Tento kríž SPASITELA dali vystavit

ku cti a chvále Božej

FRANTIŠEK MADER

a jeho manželka

   FRANTIŠKA rod. BEZVODA  

dňa 8. septembra 1927.