Záhorská Bystrica - kríž (1919) na Hodonínskej ceste

V chotári Záhorskej Bystrice na Hodonínskej ceste je kamenný kríž z roku 1919. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Imrich Lachkovič s manželkou Františkou, rod. Ščepan.

 

K ucte Krista Pána

dal vystavit

Imrich Lachkovič

a jeho manželka
Františka Ščepan

1919.