Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou

V chotári Záhorskej Bystrice na staršej ceste do Bratislavy pri Vápenickom potoku (dnes na prístupe k areálu televízie) je kamenný kríž z roku 1909.  Do vyhĺbeného priestoru v nosnom kubuse je vložená tabuľka s datujúcim nápisom. Ústredné teleso je najvýraznejším charakteristickým znakom kríža. Je v ňom pseudogotická nika so sochou Panny Márie. Veľkosti nosného kubusu, ústredného telesa a samotného kríža sú v pomere 1:2:3. Podobných krížov medzi Zohorom a Stupavou je niekoľko.

 

Ku cti a chvále Božej

dal tento Križ vystavit

Matej Urdovič

a jeho manželka

rod.

   Neradovič Maria  

v Roku 1909 25hoAprila.

 

M. Besedič uviedol, že kríž dala postaviť Mária Urdovičová už ako vdova v náklade 765 korún v lokalite na Kameňačách.*

 

*Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 89