Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne

Z dvoch centrálnych kamenných krížov cintorína v Záhorskej Bystrici starší (3,5 m) je z roku 1909. Je z radu krížov rozšírených medzi Zohorom a Bratislavou, ktoré majú charakteristický tvar ústredného telesa s nikou.

V nápisovej kartuši je text s ozdobnými iniciálami mien.

 

Ku cti a chvale Božej

dal tento Križ vystavit

Magyer Matzej

a jeho manželka rod.

   Novak Katarina  

v roku 1909