Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom

Pred kostolom v obci sa nachádza kamenný kríž z roku 1888. Na jeho podstavci je tabuľka jeho zakladateľov manželov Jána a Magdalény Liďákových. Kríž býval v poslednej dobe kolorovaný, po reštaurátorských prácach pod vedením Jozefa Barinku v roku 2014 nadobudol pieskovcovú úpravu. Nasledujúce údaje z histórie kríža čerpám od M. Besediča.

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1782 stál pred kostolom drevený kríž, ktorý dala postaviť rodina Rajnerová. V roku 1839 pred kostolom dal postaviť drevený kríž Matej Liďák. Terajší kríž dal postaviť jeho syn Ján s manželkou roku 1888. Železnú ohradu venovala vdova Terézia Malinovská.

 

 

Ku cti a chvále Božej

dal vystavyť Krizs

Ligyák Ján a jeho

manželka Magdalena

rod. Malinovsky;

   a vdova Ligyák Teresia rodzena  

Malinovsk: obivatele obce

Bistrica v roku Pánu 1888,

29. juniusa.

 

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 87